ZARZĄD

Przewodnicząca

Dorota Głowacka-Prus

Wiceprzewodniczący

Jerzy Woźniakiewicz

Członek Zarządu

Anna Czechmanowska

Członek Zarządu

Szymon Tekieli

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca

Anna Rajca

Członek

Sylwia Farelka Kucharska

Członek

Ilona Kabus-Kusyk