ZARZĄD

Przewodnicząca

Dorota Głowacka-Prus

Wiceprzewodniczący
(zawiesił swoje członkostwo w Zarządzie na czas wyborów do Rad Dzielnic)

Jerzy Woźniakiewicz

Członek Zarządu

Anna Czechmanowska

Członek Zarządu

Szymon Tekieli

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca

Anna Rajca

Członek

Sylwia Farelka

Członek

Ilona Kabus-Kusyk