Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia w sprawie planowanej na terenie naszej dzielnicy budowy centrum nauki Cogiteon wraz z drogą dojazdową.

1. Popieramy budowę Cogiteonu, uważamy, że będzie to wartościowa instytucja kultury, uzupełniająca już istniejącą ofertę: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej (oddział w organizacji), Ogród Doświadczeń, Tauron Arena i podnosząca rangę i atrakcyjność dzielnicy.

2. Nie popieramy proponowanego przebiegu drogi dojazdowej od strony Stella-Sawickiego. Jest dla nas jasne, że budowa drogi od strony Stella-Sawickiego pozwoli na zabudowę kolejnych działek w sposób chaotyczny, poprzez decyzje WZ a nie spójny plan.

3. Za właściwy uważamy wariant drogi dojazdowej wiążącej się z przebudową węzła Bora-Komorowskiego/Dobrego Pasterza.

4. Uważamy, że przy podejmowaniu decyzji należy brać pod uwagę, że przebieg drogi dojazdowej może mieć istotny wpływ na procesy urbanistyczne w najbliższej okolicy. W tym kontekście, podobnie jak w przypadku procedowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego nie można tego procesu przeprowadzać z pominięciem głosu mieszkańców.

Ponadto, planując zabudowę tego terenu nie można nie wziąć pod uwagę historycznej wartości terenu. Mamy do czynienia ze stanowiącymi unikatowe dziedzictwo pozostałościami po powstałym w 1912 roku Lotnisku Rakowice-Czyżyny. Dodatkowo teren ten stanowi łącznik pomiędzy instytucjami kultury (Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej – oddział w organizacji, Ogród Doświadczeń, Tauron-Arena a w przyszłości Cogiteon), instytucjami nauki (Politechniki Krakowskiej wraz z kampusem, Akademii Wychowania Fizycznego wraz z kampusem) oraz parkami (Parkiem Lotników Polskich, Parkiem Tysiąclecia, Nowym Parkiem w Czyżynach obok Osiedla Avia). Jest to też połączenie Śródmieścia i Nowej Huty. Tereny te powinny stanowić atrakcyjny łącznik tych wszystkich ośrodków i naszym zdaniem zasługują na rozsądne i przemyślane zagospodarowanie.